Czosnek Uprawa czosnku Uprawa czosnku
Uprawa czosnku
uprawa czosnku

Czosnek nie wytwarzający pędów kwiatostanowych można sadzić wiosną i jesienią. Czosnek sadzony jesienią zwykle daje dorodniejszy plon i większe główki. Czosnek rozmnaża się tylko wegetatywnie za pomocą ząbków lub cebulek powietrznych. Najczęściej jesienny termin sadzenia czosnku stosuje się przy uprawie czosnku wytwarzającego pędy kwiatostanowe. Czosnek ozimy źle przechowuje się zimą. Odległość rzędów w uprawie polowej powinna wynosić 30-45 cm w zależności od narzędzi jakie posiadamy do pielęgnacji czosnku. W rzędach czosnek sadzi się co 6-10 cm, zależnie od wielkości ząbków. Istnieje ścisła zależność między wielkością ząbków, a wielkością uzyskanych plonów. Przy ciężarze 100 sztuk ząbków o wadze 340 g, uzyskiwany plon waha się w granicach 100 q z ha, a przy ciężarze 100 sztuk ząbków wynoszącym 120 g plon wyniesie około 60 q z ha. Do obsadzenia 1 ha potrzeba 350-1500 kg ząbków, zależnie od ich wielkości. Duże cebulki szczytowe o średnicy powyżej 5 mm i ciężarze powyżej 100 sztuk około 150 g dały plon powyżej 70 q z ha. Cebulki szczytowe o ciężarze 100 sztuk około 74 g i średnicy poniżej 5 mm dają plon około 45 q z ha. Wskazuje to, że cebulki szczytowe są tanim i wartościowym materiałem sadzeniowym, a ponadto odznaczają się większą zdrowotnością niż ząbki cebul podziemnych.

W Polsce ząbki czosnku sadzi się ręcznie, a cebulki powietrzne wysiewa się ręcznie lub siewnikiem. Nakłady pracy przy sadzeniu czosnku z cebul zmniejsza się o 1/3 w porównaniu z sadzeniem ręcznym z ząbków. Zwykle czosnek sadzi się pionowo w dół, wciskając w dno bruzdy. Głębokość przykrycia przy sadzeniu jesiennym powinna wynosić 5-8 cm, a przy sadzeniu wiosennym 3-5 cm. Czosnek ozimy sadzi się w drugiej połowie października lub na początku listopada. Wiosną staramy się sadzić czosnek możliwie jak najwcześniej.

 

Sonda

Która odmiana czosnku jest najlepsza?